- érintésvédelmi - érintésvédelmi - érintésvédelmi - érintésvédelmi - érintésvédelmi - érintésvédelmi -

FIGYELEM! Ez a felülvizsgálat a 2020-ban módosított 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet alapján önmagában már nem végezhető. Helyette a Villamos biztonsági felülvizsgálat elvégzése a kötelező.

Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat szükségessége:

Az érintésvédelem (közvetett érintés elleni védelem) azokat a műszaki intézkedéseket jelenti, amelyek az üzemszerűen feszültségmentes, de meghibásodás esetén feszültség alá kerülő részek érintésekor bekövetkező áramütést akadályozza meg. Tehát tulajdonképpen a villamos áramütéses balesetek elleni védelemre szolgál. A felülvizsgálatnak azt kell megállapítani, hogy az alkalmazott érintésvédelem megfelel-e az előírásnak, mik a hibák és hogyan kell azokat kijavítani. A felülvizsgálatnak nem célja a felelősség megállapítása.

Az érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzőkönyvet a munkavédelmi ellenőrök kérhetik. Amennyiben nincs munkavédelmi kockázatértékelése keress bizalommal valamely itt felsorolt személyt.

MÁR JOGSZABÁLY ÍRJA ELŐ AZ ÉRINTÉSVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOKAT!

EPH (Egyen Potenciálra Hozás) GÁZ ÜZEMBEHELYEZÉSHEZ

Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat elvégzésének gyakoriságaalt:

Érintésvédelmi mérést kell végezni a berendezések létesítése és olyan átalakítása, javítása után, amelyek során akár az érintésvédelmet jellemző adatok, akár az ezen adatokkal szemben támasztott követelmények lényegesen megváltoztak. Érintésvédelmi felülvizsgálatot a régi hatályon kívül helyezett VBSZ (Villamos Biztonsági Szabályzat) 49. §-ának (6) bekezdése az alábbiak szerint írja elő: kommunális létesítmények, lakóházak, nyaralók valamint az ezekben lévő 30kW-nál kisebb névleges csatlakozási teljesítményű ipari és kereskedelmi fogyasztási helyek villamos berendezéseit 6 évente, minden más helyen 3 évente, valamint a villamos kéziszerszámokat 1 évente felül kell vizsgáltatni.

Az új 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet szerint, mely módosult a 22/2005. (XII.21.) FMM rendelettel:
5/A § ........
(3) Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatot legalább a következő gyakorisággal kell elvégezni:
a) áram-védőkapcsolón havonta szerelői ellenőrzéssel;
b) Kéziszerszámokon és hordozható biztonsági transzformátorokon évenként szerelői ellenőrzéssel;
c) a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981.(XII. 27.) IpM rendelet alkalmazási körébe tartozó
villamos berendezéseken 6 évenként szerelői ellenőrzéssel;
d) egyéb villamos berendezéseken 3 évenként szabványossági felülvizsgálattal.


Jegyzőkönyv, minősítő irat:

Az elvégzett érintésvédelmi mérésről a jegyzőkönyvet 2 példányban készítem. A jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgált berendezés (berendezésrész) megnevezését, az érintésvédelem módját, a megrendelő és az általa biztosított kísérő nevét, a felülvizsgáló nevét, milyen alkalomból és mikor készült, a minősítést, a hibás vagy szabványnak nem megfelelő berendezésrészek felsorolását és a következő felülvizsgálat elvégzésének határidejét. A jegyzőkönyv mellékelte az elvégzett mérések eredményeit tartalmazó mérési jegyzőkönyv.

 

 

- érintésvédelmi - érintésvédelmi - érintésvédelmi - érintésvédelmi - érintésvédelmi - érintésvédelmi -

 

Ne feledje a villamos biztonság, az érintésvédelem, a tűzvédelem és a villámvédelem mindanyiunk érdeke!

Ne feledkezzen meg a villamos biztonságiérintésvédelmi, a tűzvédelmi és a villámvédelmi felülvizsgálatok elvégeztetéséről!