- villámvédelmi - villámvédelmi - villámvédelmi - villámvédelmi - villámvédelmi - villámvédelmi - villámvédelmi -

 

A villámvédelmi felülvizsgálat szükségessége:

Aalt villámvédelem célja az emberek és alkotásainak védelme a villámcsapás káros hatásai ellen. Erre vonatkozóan az állam követelményeket határoz meg, amelyeket minden területen be kell tartani. Az MSZ 274/1-4 Villámvédelem c. szabványokat az "A tűzvédelem és polgári védelem kötelező nemzeti szabványainak megállapításáról" szóló 1/1995 (II.10) BM rendelet kötelezően alkalmazandónak nyilvánította.
A villámhárító három fő részből áll, felfogó, levezető, földelő.
Magát a villámvédelmet két csoportba tudjuk osztani, a külső és belső villámvédelemre. A külső villámvédelemkiküszöböli a villámcsapás által közvetlenül előidézett nagyobb károkat. A belső villámvédelem a másodlagos hatásból (túlfeszültség) eredő károk ellen véd.
Az épületeket és építményeket a várható veszély nagysága alapján a következő csoportok szerint kell besorolni: rendeltetés, magasság és környezet, a tető szerkezete és anyaga, a falak anyaga, a környező levegő szennyezettsége, és a másodlagos hatásokkal szembeni érzékenység.
A felülvizsgálatnak azt kell megállapítani, hogy az alkalmazott villámvédelem megfelel-e az előírásnak, mik a hibák és hogyan kell azokat kijavítani. A felülvizsgálatnak nem célja a felelősség megállapítása.

Változás:

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet módosított a villámvédelem rendszerén. Bevezette a „norma szerinti” és a „nem norma szerinti” villámvédelem fogalmát. Norma szerinti villámvédelmet kell létesíteni a rendelet hatálybalépését követően tervezett épületeken. Itt az MSZ EN 62305 szabványsorozat előírásait kell betartani. Főbb változások: az épületek besorolása (kockázatelemzés) teljesen más elvek alapján történik, villámhárítót csak kiviteli terv alapján lehet létesíteni, az MSZ EN 62305 szabványsorozat előírásait kell betartani, stb.

A villámvédelmi felülvizsgálat elvégzésének gyakorisága (mindkét esetben):

A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatot elöször a villámhárító berendezés elkészülte után, átadás előtt kell elvégezni. Ezután ismételt felülvizsgálatokat kell végezni a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról előírásai alapján:
- a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,
- egyéb esetben legalább 6 évenként,
- a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
- sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,
felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

alt
Jegyzőkönyv, minősítő irat:

Az elvégzett villámvédelmi felülvizsgálatról a jegyzőkönyvet 2 példányban készítem. A jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgált épület, építmény vagy szabadtér megnevezését, tűzvédelmi besorolását, villámhárítójának állapotát, a megrendelő és az általa biztosított kísérő nevét, a felülvizsgáló nevét, milyen alkalomból és mikor készült, a minősítést, a hibás vagy szabványnak nem megfelelő berendezések felsorolását és a következő felülvizsgálat elvégzésének határidejét. A jegyzőkönyv mellékelte az elvégzett mérések eredményeit tartalmazó mérési jegyzőkönyv.


A villámvédelmi felülvizsgálathoz szükséges iratok:

épületek tűzveszélyességi besorolása, épületek építészeti alap és homlokzat rajzai, épületek anyagának tűrendészeti tulajdonságai,  villámvédelmi berendezés tervdokumentációja,  hatóságok esetleges külön előírásai,  villámhárító felújítások, javítások dokumentációi,  előző ÉVF, VVF és EBF felülvizsgálati jegyzőkönyvek,  kábelhálózat nyomvonal rajza,  villamos hálózat helyszínrajza,  közmű csatlakozások helyszínrajza. Ezeket az iratokat a megrendelőnek kell biztosítani. Az iratok hiányában a felülvizsgálat elvégezhető.

 

Tájékoztató árak

Alapdíj (Jegyzőkönyv, minősítő irat) 50 000 Ft / 2 db
További jegyzőkönyvek 6000 Ft / db
Mérés szükség szerint (levezetőnként 2 db mérés) 1000 Ft / db
Épület felmérés, ha alap és homlokzati rajz nem áll rendelkezésre és szükséges a felülvizsgálathoz 25 000 Ft / épület -től

 Alanyi adómentesen végzem tevékenységemet, ÁFA nem kerül felszámításra!

Budapest és vonzáskörzetében nincs kiszálási díj!

 

- villámvédelmi - villámvédelmi - villámvédelmi - villámvédelmi - villámvédelmi - villámvédelmi - villámvédelmi -

 

Ne feledje a villamos biztonság, az érintésvédelem, a tűzvédelem és a villámvédelem mindanyiunk érdeke!

Ne feledkezzen meg a villamos biztonságiérintésvédelmi, a tűzvédelmi és a villámvédelmi felülvizsgálatok elvégeztetéséről!